Voor de Activiteitencentrum ’t Hazzo internetsite geldt de volgende disclaimer:

  1. Hoewel bij de samenstelling van de Activiteitencentrum ’t Hazzo internetsite de grootste zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is.
  2. Wijzigingen op de Activiteitencentrum ’t Hazzo internetsite kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
  3. Activiteitencentrum ‘t Hazzo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.
  4. Hoewel Activiteitencentrum ‘t Hazzo alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Activiteitencentrum ‘t Hazzo niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van deze website via internet  worden verzonden.
  5. Het is mogelijk dat via de Activiteitencentrum ’t Hazzo internetsite toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Activiteitencentrum ‘t Hazzo kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.
  6. De inhoud van de Activiteitencentrum ’t Hazzo internetsite mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-, privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke, toestemming van Activiteitencentrum ’t Hazzo.
  7. Het is de gebruiker van de Activiteitencentrum ‘t Hazzo internetsite niet toegestaan foto's of andere afbeeldingen van de Activiteitencentrum ‘t Hazzo internetsite te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke, toestemming van activiteitencentrum ‘t Hazzo.
  8. Activiteitencentrum ‘t Hazzo kan niet garanderen dat de  Activiteitencentrum ’t Hazzo internetsite vrij is van virussen, noch onderdelen daarvan en kan evenmin instaan voor verspreiding van de site of delen daarvan door onbevoegden.
 
Contact

Activiteitencentrum 't Hazzo
Trolliuslaan 7
5582 GM Waalre
Telefoon: 040-223 10 20
Mail: info@hazzo.net

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
08:30 - 23:30 uur
Vrijdag
08:30 - 22:30 uur
Zaterdag
09:30 - 14:00 uur *
Zondag *
* Afhankelijk van activiteiten