LIAC, Centrum voor Vrijwillige Dienstverlening in Waalre

Het LIAC, Centrum voor Vrijwillige Dienstverlening, kan rekenen op de inzet van vele vrijwilligers die hand- en spandiensten verrichten, met als doel om ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen.
Het LIAC is een onderdeel van GOW Welzijnswerk en organiseert in Waalre de volgende vormen van vrijwillige diensten:

  • Begeleid vervoersdienst
  • Klussendienst
  • Boodschappendienst
  • Thuisadministratie, administratieve ondersteuning/belastinginvulling
  • Seniorenvoorlichting/Adviserend Huisbezoek
  • Vrijwillige thuiszorg
  • Woonadvisering
  • Mantelzorgondersteuning

De diensten zijn gratis, maar voor de dienst begeleid vervoer en de klussendienst wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Informatie / aanmelding
Wilt u gebruik maken van de vrijwilligersdiensten, neem dan contact op met het LIAC, Centrum voor Vrijwillige Dienstverlening.
Het LIAC is gevestigd in ’t Hazzo, Trolliuslaan 7, tel: 040-2221194,
e-mail:liacwaalre@gowwelzijnswerk.nl
Meer informatie over het LIAC kunt u vinden op: http://www.liacwaalre.nl

Het LIAC is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.

De diensten van het LIAC worden uitgevoerd door vrijwilligers. Vrijwilligerswerk heeft grote maatschappelijke waarde voor de Waalrese samenleving. Het LIAC is altijd op zoek naar personen die zich belangeloos willen inzetten voor ondersteuning van de medemens. Binnen de diensten van het LIAC bestaan diverse leuke en interessante vacatures. Hebt u belangstelling voor vrijwilligerswerk bij het LIAC of hebt u hierover vragen, neem dan contact op met het LIAC Waalre. 

Hebt u belangstelling voor vrijwilligerswerk in het algemeen of hebt u hierover vragen, neem dan contact op met de organisatie Vrijwilligers Waalre, of bezoek de website: www.vrijwilligerswaalre.nl
Vrijwilligers Waalre is gevestigd in ’t Hazzo, Trolliuslaan 7, tel. 040-7440416 en is geopend op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.

 
Contact

Activiteitencentrum 't Hazzo
Trolliuslaan 7
5582 GM Waalre
Telefoon: 040-223 10 20
Mail: info@hazzo.net

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
08:30 - 23:30 uur
Vrijdag
08:30 - 22:30 uur
Zaterdag
09:30 - 14:00 uur *
Zondag *
* Afhankelijk van activiteiten